Gweithgareddau i Bobl Ifanc

Mae’r gweithgareddau addysgol a rhyngweithiol rydym wedi’u creu yn cynnwys pecynnau cymorth, cynlluniau gwersi, perfformiadau cyfoedion, gyda senarios i greu dadl a hyrwyddo trafodaeth. Mae’r gweithgareddau wedi’u cynllunio i helpu pobl ifanc i ddeall risgiau gamblo, arwyddion caethiwed i gamblo, a sut i osod cyfyngiadau ar gamblo.

Gweithgareddau Newydd

Beth yw’r ods?

Mae’r gweithgaredd hwn yn datgelu’r siawns o ennill y Loteri. Trafodwch y
gwahaniaethau rhwng y canfyddiad a realiti
ennill y Loteri Genedlaethol.

read more