Beth yw’r ods?

Adferiad Ariennir gan GamCare

Mae’r gweithgaredd hwn yn datgelu’r tebygolrwydd o ennill y Loteri a digwyddiadau eraill. Mae’n rhoi cyfle i drafod y gwahaniaethau rhwng y canfyddiad a’r realiti o ennill y Loteri Genedlaethol.

}

Amser

20-25 Munud

Deunyddiau i’w hargraffu

Cardiau taflen digwyddiadau, cardiau dosbarthu Odds (dewisol),
Taflen ateb yr ymarferydd, Nodiadau ymarferydd: Diweddar
newidiadau i’r Loteri Genedlaethol

Dull

1.

Rhowch set o
‘Cardiau Taflen Ddigwyddiadau’.

2.

Gofynnwch i’r grŵp roi’r cardiau i mewn
gorchymyn o’r digwyddiad mwyaf tebygol i
y digwyddiad lleiaf tebygol, gan ofyn iddynt
ystyried y tebygolrwydd ar gyfer y DU
yn unig.

3.

Ewch trwy’r drefn sydd ganddyn nhw
dewis, gan ofyn iddynt ddyfalu beth
mae’r ods ar gyfer pob digwyddiad.

4.

Darparu adborth trwy roi’r
yr ods cywir ar gyfer pob digwyddiad, fel bod
gall y bobl ifanc aildrefnu
eu cardiau yn y drefn gywir (fel
rydych chi’n gwneud hynny, fe allech chi eu dosbarthu
y ‘cardiau ods’ i’w paru â nhw
pob digwyddiad, fel cymorth gweledol).

Opsiynau amgen:

Os yw’n grŵp mawr, gallech ei rannu’n dimau a
defnyddio setiau lluosog o gardiau.


Gallech roi 1 cerdyn i bob person ac yna gofyn i’r
grŵp i sefyll i fyny, gan ffurfio llinell oddi wrth y person gyda
y digwyddiad mwyaf tebygol i’r un â’r lleiaf tebygol
digwyddiad. Yna ewch ymlaen o gam 3.

Beth yw’r ods?

5. Anogwch drafodaeth am y tebygolrwydd cywir ar gyfer pob digwyddiad a sut y canfyddiad gallai effeithio ar eich dewisiadau o gamblo. Yn arbennig, myfyriwch ar oblygiadau 1:97 siawns o ennill £30 gyda thocyn loteri (lleiafswm ennill arian parod yn y loteri genedlaethol, wrth gyfateb 3 phrif rif):

 • mae hyn wrth gwrs yn llawer mwy tebygol nag ennill y jacpot (1:45 miliwn);

 • Mae 1:97 yn golygu bod un tocyn buddugol am £30 ar gyfartaledd ar gyfer pob 97 tocyn (ond mae’n gyfartaledd, felly weithiau gall fod dim ac mewn achosion eraill gallai fod mwy nag un tocyn buddugol o £30);

 • o ystyried bod 1 tocyn loteri yn costio £2, hyd yn oed os byddaf yn ennill £30 unwaith, y gwir amdani yw y byddaf wedi gwario £194 bob 97 tocyn i gael £30 yn ôl, felly byddaf yn dal mewn colled o £164;

 • ar gyfartaledd, am bob 97 o bobl sy’n prynu 1 tocyn loteri yr un, dim ond 1 person fydd yn ennill £30, ond bydd yr enillydd hwn fel arfer yn dweud wrth bobl eraill am y fuddugoliaeth o £30, tra bydd pawb sydd wedi colli yn aros yn dawel. Gall hyn newid canfyddiadau pobl, nad ydynt efallai’n sylweddoli pa mor gyffredin yw colli.

  Beth yw’r ods?

  Cardiau Taflen Digwyddiadau

  RHOLIO A

  DWBL 6

  GYDA 2 DIS

  ENNILL
  £30 YN Y
  CENEDLAETHOL
  LOTERI

  BOD
  LLADDEDIG
  GAN
  GOLEUADAU

  FLIPIO 12
  PENAU YN A
  RHES AG A
  COIN

  CAEL AN
  DAMWAIN
  AR DUW
  FAIRGROUND-RIDE

  DARLUNIAD
  AWDL GAN A
  DECK LLAWN
  O GARDIAU

  MARW YN A
  PLANED
  CRAS

  CAEL POB UN
  6 RHIF
  YN Y GENEDLAETHOL
  LOTERI

  DOD O HYD I Feillion PEDAIR DEILEN YMLAEN
  Y CYNTAF
  CEISIWCH

  Beth yw’r ods?

  Cardiau Taflen Odds

  1 MEWN 10
  MILIWN

  1 MEWN 13

  1 MEWN 4,096

  1 MEWN 45
  MILIWN

  1 MEWN 11
  MILIWN

  1 MEWN 36

  1 MEWN 2
  MILIWN

  1 YN
  10,000

  1 MEWN 97

  Beth yw’r ods?

  Taflen Atebion Ymarferydd

  RHOI DWBL 6 GYDA 2 DIS

  1 MEWN 36

  ENNILL £30 MEWN
  Y LOTERI GENEDLAETHOL

  1 MEWN 97

  CAEL EI LAD GAN GOLEUNI

  1 MEWN 10 MILIWN

  FFIPIO 12 PENNAETH MEWN RHES GYDA CRONFA

  1 MEWN 4,096

  CAEL DAMWEINIAD AR A
  FFAIRDEB DUW
  RIDE

  1 MEWN 2 MILIWN

  DARLUNIO ACE O DECYN LLAWN O GARDIAU

  1 MEWN 13

  MARW YN A
  CRAWS PLANED

  1 MEWN 11 MILIWN

  CAEL POB UN 6 RHIF YN Y LOTERI GENEDLAETHOL

  1 MEWN 45 MILIWN

  DOD O HYD I Feillion PEDAIR DEILEN AR Y CAIS CYNTAF

  1 MEWN 10,000

  Beth yw’r ods?

  Nodiadau Ymarferydd: Newidiadau Diweddar i’r Loteri Genedlaethol

  Ers mis Hydref 2015, gall chwaraewyr ddewis 6 rhif o gyfanswm o 59 o rifau, yn lle’r 49 rhif a chwaraewyd yn yr hen Loteri Genedlaethol. Mae ychwanegu 10 rhif wedi gwneud ennill gwobr ariannol yn llai tebygol nag o’r blaen:

   

  Beth yw'r ciplun ods

  I wneud iawn am y newid hwn, mae gwobr newydd wedi’i hychwanegu. Yn awr, wrth gyfateb dau rhifau, mae’r chwaraewr yn ennill “Loto Lucky Dip Rhad ac Am Ddim”, sy’n golygu tocyn loteri newydd – nid yw’n bosibl cymryd yr arian yn lle.

  Mae Tocyn Loteri Genedlaethol yn costio £2.

  Mae’r siawns o ennill unrhyw wobr yn chwarae EuroMillions yn un o bob 13. Yr ods o ennill y Mae jacpot EuroMillions yn llawer uwch, sef 1 mewn 139,838,160.